Chính sách thanh toán, bảo hành tài khoản

Xuất bản Website

Tài khoản VIOVI.SITE được nâng cấp có bao gồm hosting.

Bạn cần có tên miền riêng và cài đặt chuyển hướng về hosting của VIOVI.SITE để có thể xuất bản website gắn với tên miền đó.

Hình thức thanh toán và phương thức cung ứng dịch vụ

Bạn có thể mua tài khoản VIOVI.SITE bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của VIOVI.SITE. Sau khi nhận được chuyển khoản, VIOVI.SITE sẽ tiến hành nâng cấp tài khoản của bạn trong vòng 12 tiếng.

Tài khoản Ngân hàng: đang cấp phép.

Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, Website mà bạn đã xuất bản sẽ vẫn hoạt động và khách hàng của bạn vẫn có thể truy cập trang, tuy nhiên bạn sẽ không thể sử dụng công cụ để chỉnh sửa trang này hoặc tạo trang mới. Dữ liệu Website của bạn (bao gồm ảnh và nội dung) vẫn được lưu trong hệ thống, back-up trong vòng 1 năm, bất cứ lúc nào bạn gia hạn trở lại các thông tin cũ của Website vẫn được giữ nguyên.

VIOVI.SITE cung cấp gói dùng thử miễn phí các tính năng thiết kế để bạn có thể trải nghiệm sản phẩm trước khi quyết định mua. Vì vậy khi đã nâng cấp tài khoản, VIOVI.SITE không hỗ trợ hoàn trả phí. Nếu bạn hủy Dịch vụ giữa chừng, phần tiền dư cho thời gian còn lại chúng tôi không hoàn trả.